Νέα Μοναστηρίου 112, Θεσσαλονίκη 563 34
Ανοιχτά όλο το 24ωρο
ΑρχικήΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Με αίσθημα ευθύνης για το περιβάλλον, συλλέγουμε και μεταφέρουμε απόβλητα συσσωρευτών μολύβδου – οξέος & νικελίου – καδμίου και απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών.

Παραγωγοί αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος και νικελίου – καδμίου, με τους οποίους δύναται η επιχείρηση να συνεργαστεί είναι:

Ηλεκτρολογεία – συνεργεία αυτοκινήτων/φορτηγών/μοτοσυκλετών Καταστήματα εμπορίας ανταλλακτικών

Αποθήκες εμπόρων/εισαγωγέων μηχανοκίνητων και ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα Ναυπηγεία, και μονάδες συντήρησης και επισκευής πλοίων και σκαφών Μονάδες ανακύκλωση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής

Εγκαταστάσεις βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατασκευή και επισκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως και αντικατάστασης τους Μεταποιητικές βιομηχανίες Μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

Μονάδες παραγωγής και διανομή ενέργειας (κυρίως υποσταθμοί)

Κέντρα και σταθμοί τηλεπικοινωνιών Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εταιρίες ανακύκλωσης ΑΗΗΕ Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Εμπορικά καταστήματα ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οι συσσωρευτές μολύβδου – οξέος θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης, ενώ οι συσσωρευτές νικελίου – καδμίου θα μεταφέρονται προς προσωρινή αποθήκευση σε αδειοδοτημένες μονάδες αποθήκευσης.

Η συλλογή και μεταφορά των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εναλλακτικό Σύστημα Α<ΡΗΣ. Σημεία συλλογής φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών είναι: ο Εισαγωγείς φορητών μπαταριών ο Δήμοι & Δημόσιοι φορείς ο Σχολεία

ο Εμπορικά καταστήματα ο Επιχειρήσεις ο Σουπερμάρκετ.

Αποδέκτες των φορητών μπαταριών θα είναι αδειοδοτημένες εταιρείες αποθήκευσης, τις οποίες θα υποδεικνύει το ΑΦΉΣ στην επιχείρηση.

X