Νέα Μοναστηρίου 112, Θεσσαλονίκη 563 34
24ωρη αλλαγή μπαταρίας
24ωρη αλλαγή μπαταρίας

MP3 CHANGER / USB AUDIO INTERFACE