Νέα Μοναστηρίου 112, Θεσσαλονίκη 563 34
24ωρη αλλαγή μπαταρίας
24ωρη αλλαγή μπαταρίας

Σφουγγάρια-Πανιά-Βούρτσες κλπ.